Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Asztrológia

2009.03.27

Első foglalkozás.

Asztrológiai klub. Március.

Zodiákus jegyek:

A Kos (Aries) jellemzése: Pozitív töltésű.

A tavaszponttól számítva az állatöv első jele. Mivel minden jel kapcsolódik egy bolygóval is, az asztrológia azt tanítja, hogy a Kos jel uralkodó bolygólya a Mars. A Nap március 21-től április 20-ig tartózkodik ebben a szakaszban. A minőségi keresztek közül a kardinális kereszthez tartozik. Eleme a tűz, férfiasság és aktivitás jellemzi. A kardinalitás miatt jellemző rá a céltudatosság, a vezetni akarás, túlzott formájában erőszakosság, rátartiság. A tűz elem által energia, tettrekészség, akarat, harciasság, másokra hatni akarás.

A Bika (Taurus) jellemzése: negatív töltésű

Az állatöv második jele. Uralkodója a Vénusz. A Nap április 21-től május 21-ig halad a Bika jelében. Eleme a föld és a szilárd kereszthez tartozik. A földelem a szilárd minőséggel párosulva a Bikát a legragaszkodóbb, legkitartóbb, legtürelmesebb, legállhatatosabb és legmateriálisabb jellé teszi. A természetben minden virágba borul, a föld teljes pompájában van. Minden törekvés mögött az élet fenntartását az önreprodukciót találjuk. A teremtés gyönyörködik önmagában. " És Isten látta, hogy mindez jó."

Az Ikrek (Gemini) jellemzése: Pozitív töltésű.

Az állatöv harmadik jele az Ikrek. Jele a (dualitás) kettősség szimbóluma. A levegőelemhez tartozik, melynek jelzését, a két vonalat, a párhuzamost tartalmazza. Az Ikrek a változó kereszthez tartozik, ami változékonyságot, a kitartás hiányát jelenti. Az uralkodó bolygója a Merkúr. A nap május 21-től június 20-ig tartózkodik ebben a jelben. Jelleg: Levegő

A Rák (Cancer) jellemzése: Jelleg: víz. Kardinális jegy. Uralkodó bolygólya a Hold. negatív töltésű

A tavaszponttól számítva az állatöv negyedik jele a Rák. A Nap június 22-től július 22-ig vonul végig a Rák jelében. Ebből adódik az a félreértés, hogy azt az embert tartják Rák típusúnak, akinek a születésnapja ebbe az időszakba esik. Pedig ez csak azt jelenti, hogy az ekkor született embernek a Rák jelében áll a Napja, de ettől még nem válik Rák típusúvá. Ahhoz,hogy kiszámíthassuk, hogy valójában milyen típusról van szó, a születés pontos idejének és helyének ismerte szükséges. Bár ez a számítás nem igényel alapos matematikai vagy csillagászati felkészültséget, de még egyszerűbbé teszi a születés jegyének megállapítását a csillagóra használata.

Az Oroszlán (Leo) jellemzése: Jelleg: Tűz. Szilárd jegy. Uralkodó bolygója a Nap. Pozitív töltésű.

Az Oroszlán uralkodik az állatok felett, az Oroszlán jegyű ember pedig uralkodik saját magán és rajtunk is. Az utóbbit nem is titkolja, szeret parancsolgatni és irányítani. Ha ez nem adatik meg neki hivatása területén, akkor a családi életben igyekszik kárpótlást szerezni.

A Szűz (Virgo) jellemzése: negatív töltésű

Az állatöv hatodik jegye a Szűz. A Nap augusztus 24-szeptember 23-ig tartózkodik ebben a jegyben. Uralkodó bolygója a Merkúr, ami jelzi mentális érdeklődését. Hangsúlyozott a közlési, közvetítési képesség, főként gyakorlati érdeklődési körökben és hasznos elfoglaltságokban. Rendszerint számtalan megbízatása van. Jelleg: Föld. Változó jegy.

A Mérleg (Libra) jellemzése: Jelleg: Levegő. Kardinális jegy. Pozitív töltésű.

A Nap szeptember 24-október 23 között halad keresztül a Mérleg jegyen. A jegy uralkodó bolygója a Vénusz: a harmónia, béke, szeretet, remény, szépség, kényelem jelképe. A mitológiában Vénusz volt a szépség és a szerelem istennője. Kiindulva ebből a hasonlatból a Mérleg-ember különösen vonzódik a szép dolgokhoz, a művészetekhez. A harmónia megteremtésére törekszik, mert érzi, hogy a boldogsághoz így tud közel kerülni. A Vénusz vonzó bájt ad szülötteinek, és jó ízlést. Életélvezete finom, lehalkított és gyengéd. Személyisége kibontakoztatásához szükségét érzi egy "másik ember"-nek, legyen az akár barát, akár szerelmi társ. Ösztönző vágyat érez a kapcsolatteremtésre, és azon belül az egyetértésre.

A Skorpió (Scorpio) jellemzése: Az állatöv 8. jegye a Skorpió. A Nap október 24,- november 22,között halad keresztül ezen a jegyen.
A Skorpió jegy uralkodó bolygója a Mars és a Plútó. Az asztrológusok véleménye megoszlik afelől, hogy az 1930-ban felfedezett Plútót a Skorpió jegy társuralkodójának tekintsék-e avagy sem. Többségében hajlanak arra, hogy igen. Mindenesetre a Plútó-tulajdonságok és a Skorpió jegy tulajdonságai sok hasonlóságot mutatnak. A Plútó jelképezi: a születés-halál, a megszületés és megújulás örök körforgását, valamint a mélyreható, kirobbanó erőt, a rejtélyes dolgokkal való foglalkozást.
A Skorpió negatív töltésű, stabil minőségű víz-jegy.

A Nyilas (Sagittarius) jellemzése: Pozitív töltésű, változó jegy.

Az állatöv 9, jegye a Nyilas. A Nap november 23-december22 között halad át ezen a jegyen. A Nyilas ősi ábrázolása: alul ló, felül íját feszítő, Napot célzó ember, - utal a jegy természetére. Az állati rész a földhöz, az anyaghoz kötött, az emberi rész fantaszta, hiszen a Napot célozza. Ebből úgy látszik, mintha a Nyilas ember életének célja a nagy távolságok legyőzése, áthidalása lenne. Uralkodó bolygója a Jupiter, mely hangsúlyozza a szétterjedésre valló képességét. Jelzi, hogy a Nyilas mindig kész ismeretei bővítésére, látóköre kiszélesítésére, tapasztalatok szerzésére,- s teszi ezt emberszerető, optimista módon. A tüzes elemekhez, változó tulajdonságokhoz tartozó, pozitív jel. Jelleg: Tűz

A Bak (Capricorn) jellemzése: Negatív töltésű. Kardinális jegy.

A nap december 22. és január 20. között halad keresztül a zodiákus tízedik jegyén, a Bakon. Jellege: föld

Szimbóluma a hihetetlen szívóssággal, csökönyös kitartással a csúcsra hágó magányos állat, a bak. Miként a kecskebak, bökdösésre is használja szarvát, úgy a Bak ember sem megy a szomszédba egy kis szurkálódásért. Például, ha békésen vezeti autóját s egyszer csak elébe vág valaki, várható reakciója, hogy követi és adandó alkalommal elébe vág. Mindez a pszichológia oldaláról kompenzálás, törleszt azért, amit kap. Párhuzamot vonhatunk a precízen, nagy kecsességgel ugró kőszáli kecske, zerge és a csúcsra hágó Bak ember között, aki szintén kiszámítja előre, hogyan is juthat oda fel.

Uralkodó bolygója a Szaturnusz. Jelképezi a karmát, vagyis, hogy minden tettnek megvan a gyümölcse. A Szaturnusz a szükséges "rossz", amely a keserű élettapasztalatokat adja, de amely nélkül tökéletesedés sem volna elképzelhető. A Szaturnusz a "küszöb őre", mely csak akkor enged át, ha feladatát az ember jól oldotta meg.

A Vízöntő (Aqarius) jellemzése: Szilárd jegy. Pozitív jelleggel.

Az állatöv 11. jegye a nap január 21 és február 19 között halad keresztül.
Jelleg: levegő. Uralkodó bolygó: Uránusz és Szaturnusz

Szimbóluma az ember vizeskorsóval. Régi ábrázolási módja: ember helyett angyal öntötte a vizet, jelképezve ezzel, hogy az "élet vizét" az érzékelhetőn, megismerhetőn túli égi forrásból meríti, s szabadon hinti szét, érdemre való tekintet nélkül az emberiség javára. Az ősi keleti népeknél a víz a lelket jelentette: a lelket, mely az értelmen, s az ésszerűségen túlnézve intuíciójával, inspirációktól hajtva meglátja a lényeget. A kiömlött víz megkülönböztetés nélkül áramlik mindenkihez s ez azt jelenti, hogy az egész emberiség iránt érdeklődik.
Jele: az egymás fölött elhelyezkedő két hullámvonal. Régészeti kutatások azt tárták fel, hogy a hullámvonal a régi korokban a vizet jelképezte, s úgy gondolták, a jel ezt a szimbólumot fedi. Az idők folyamán ez az elképzelés módosult, s a két hullámvonalat a bölcsességet jelképező kígyókkal hozták analógiába.

A Halak (Pisces) jellemzése: negatív töltésű, változó jegy.

A Halak csillagképén február 20, és március 20, között halad keresztül a Nap. Jelleg: víz, Uralkodó bolygó: Jupiter és a Neptunusz

Szimbóluma: Hagyományosan két ellentétes irányba úszó hallal szokták ábrázolni, melyeket egy fonal mégis összeköt. Ezek az emberek kettős természetét képviselik, a fizikai látható lényét és a rejtett valóságot, ami a testi érzékelhetőség mögött létezik. Mindkettőnek van saját célja, melyet el akar érni, de ez a két cél irányában különböző. A Halak szülött úgy érzi, mintha két különböző irányba löknék egyszerre, s ez a belső késztetés különösképpen tudatalatti lényében van így. Erre a kettős lökésre kétféle módon reagál. Gyakran, ha szembe kell nézni a veszéllyel a hal elrejtőzik. Ez a kettős erő határozatlanságot, bizonytalanságot eredményez. A hal némasága átvitt értelemben azt jelenti, a Halak emberének szavát nem hallják és így nem is értik meg az emberek. Jelében: ismét mutatkozik a kettősség.

Házak:

A születési horoszkóp, azaz a radix 12 házra oszlik. Az ún. sarokházak megfelelnek a négy kardinális jegynek, a Kosnak, a Ráknak, a Mérlegnek, és a Baknak. Ezeket a házakat római számmal (I, IV, VII, X. ház), a többit arab számmal jelöljük.

1. ház: Kos-jellegű, csúcsa az Ascendens. Ez a horoszkóp legfontosabb területe. A szülöttet magát jelenti: a külsejét, adottságait, képességeit, viselkedését, fizikai és lelki jellegzetességeit, temperamentumát, életerejét. Az Ént, a személyiséget, egyéniséget szimbolizálja.

2. ház: Bika-jellegű. Ez a ház jelzi, hogy a szülött milyen módon tudja biztosítani a megélhetését. Azokat az anyagi eszközöket mutatja, amelyeket az ember megkaphat, vagy meg tud szerezni. Jelképezi a jövedelmet, a keresetet. A szerzett javakon, és az azokhoz való viszonyon kívül a szellemi szerzeményeket, a tehetséget, talentumot is jelöli.

3. ház: Ikrek-jellegű. A testvéreket, a közeli rokonságot, a szomszédokat, és a hozzájuk való viszonyt mutatja. Jelzi az értelmi képességeket, a szellemi kapcsolatokat, az irodalmi és tudományos hajlamokat, a gyakorlati intelligenciát, a tanulmányokat, a kisebb utazásokat, valamint az okiratokkal, dokumentumokkal, szerződésekkel, levelezéssel, sajtóval, névvel összefüggő dolgokat. A tanulmányok, a kommunikáció (szóbeli és írásbeli gondolatközlés), a kereskedelem, és a közlekedés, a költözködés területe.

IV. ház: Rák-jellegű. A haza, a család, az eredet, a gyökerek, a neveltetés, az otthon háza. A szülői házat és a szülőket általában is mutatja, de elsősorban az apát. Itt láthatjuk az átöröklött javakkal kapcsolatos jelzéseket is. Szimbolizálja a helyet, ahonnan elindulunk, és ahova dolgunk végeztével vissza kell térnünk. Tehát innen nyerhetők információk az élet utolsó szakaszára, az életvégre, az öregkorra vonatkozóan. A gyermekkor és öregkor problémái, betegségei főként itt jelentkeznek, akárcsak az öröklött betegségek.

5. ház: Oroszlán-jellegű. A vágyak, az elképzelések megvalósítására irányuló törekvéseket jelzi. Ide tartozik az érzelmi, szerelmi élet, az élet örömei, a szórakozás, a gyermek lehetősége, a gyermekek száma és milyensége. Itt láthatjuk a vállalkozásokkal, kockáztatásokkal, kalandokkal, a szerencsével és a szerencsejátékokkal, a sporttal kapcsolatos dolgokat. Ez a kreativitás, a művészi hajlamok és képességek, az önmegvalósítás területe is. Női horoszkópban a fogamzás és terhesség lehetősége és lefolyása is összefüggésben áll ezzel a házzal.

6. ház: Szűz-jellegű. A mindennapi munka és a munkaviszony, az alkalmazotti viszony, a kollégák, a szolgálat, az alárendeltség, a vállalt vagy vállalni kényszerült kötelességek, a napi rutin háza. Ide tartozik az egészségi állapot, a betegséghajlamok, az életmód révén szerzett betegségek, a testi fogyatékosságok, a táplálkozás kérdései. Jelzéseket láthatunk a sorsszerű korlátozásokról, a karma terheiről is.

VII. ház: Mérleg- jellegű. Az Én kiegészítése, a társulás területe. Mutatja a házasságot, a házastársat, az élettársat, az ezekhez való viszonyt, és a társulásokat általában: a társadalommal, egyesületekkel, egyénekkel való társas viszonyt. Ez a választott emberi kapcsolatok, az egyenrangú jogi viszonyok és a nyilvánosság háza. A külvilággal való kapcsolatba lépést, és ennek visszahatásait jelzi: ide tartoznak a nyílt ellenfelek és ellenségek, az összeütközések, a peres ügyek. Mutatja a szülöttnek azon vonásait, melyekkel a másik nemre vonzást gyakorol. A ház jegye és bolygói által jelzett tulajdonságok jellemzik azokat a személyeket, akikkel a szülöttnek szorosabb kapcsolata van, például a házastársat.

8. ház: Skorpió-jellegű. A halál és az átváltozások háza. Ide tartoznak a veszteségek, a sorsszerű áldozathozatal, a halál mikéntje, a halállal kapcsolatos körülmények és dolgok: hagyaték, örökség, végrendelet, előny vagy veszteség mások halála révén. Az élet és a halál nagy kérdéseivel való kapcsolat, a születés előtti és a halál utáni élet, okkult érdeklődés és képességek, az érzékfeletti világ. A házastárs, élettárs anyagi helyzetére, a nő hozományára, a férj vagyonára, keresetére is utal. Ide soroljuk a banki, tőzsdei ügyleteket, befektetéseket, a nagyobb műtéteket és az azok utáni regenerálódást, valamint a szexualitást is.

9. ház: Nyilas-jellegű. Itt jelennek meg a magasabb rendű szellemi törekvések, a belső fejlődés, a bölcsesség, az erkölcs, a világnézet, a vallás, a hit, és az ezekhez való viszony. Ez a ház jelöli a felsőfokú tanulmányokat, az elvont gondolkodást, a filozófiát ugyanúgy, mint a törvénykezést, a jogi dolgokat, a peres ügyeket. Ide tartoznak a nagyobb utazások, és a külfölddel való kapcsolat.

X. ház: Bak-jellegű. A világi érvényesülés területe. Ide tartozik a hivatás, a pozíció, a karrier, a társadalmi helyzet, a rang és előrejutás, az elismerés és megbecsülés, a hírnév, az ambíció, az elérhető célok és hatalom. Jelzi a nagy nyilvánosság előtti szereplést, a népszerűséget, a sikereket, a törekvések beteljesülését. Összefügg az erkölcsi felfogással és magatartással is, amennyiben ezek kihatnak az életben elérhető eredményekre. Az anyára, és a vele való kapcsolatra is utal.

11. ház: Vízöntő-jellegű. A szülött életének azok a területei tartoznak ide, amelyek kapcsolatban vannak a szabadságával és függetlenségével, a tilalmak, normák, tabuk, tradíciók ledöntésével, a múlt bilincseitől való megszabadulással, az egyenjogúsággal, a reformáló törekvésekkel. Ez a ház jelzi az életben várható segítséget és támogatást: mutatja a barátokat, jóakarókat, pártfogókat, a barátsághoz való viszonyt, a társaságot és az abban játszott szerepet, valamint a protekciót. Ide tartoznak a vágyak, remények és tervek, ezek valóra váltásának lehetősége és körülményei.

12. ház: Halak-jellegű. Az Én elszigetelődésének vagy feloldódásának háza: a magány, a befelé fordulás, az elhagyatottság, az elzártság és elszigeteltség, az áldozatvállalás jelzője. Ide sorolható minden, ami a következőkkel összefügg: kórház, gyógyintézetek, zárt intézetek (pl. elmebetegek intézete, börtön, fegyház), bűnhődés vagy súlyos próbatétel, bűnperek és büntetések, üldöztetés, kolostor, remeteség, önkéntes áldozathozatal, az élet örömeiről való lemondás vagy kényszerű megfosztottság. Jelzi az okkult hajlamokat és képességeket. Vonatkozik a szülött tudatalatti világára, elfojtott érzéseire, mély lelki életére, álmaira, illúzióira, és mindenféle tudati átalakulásra (pl. meditáció, jóga). Az önzetlen segítő szolgálat is ide tartozik. Ez a ház jelezheti a krónikus betegségeket, és a nehezen diagnosztizálható pszichoszomatikus betegségeket, elmezavarokat, az alkoholizmust, és a kábítószer-függőséget. Mutatja a titkokat, a titkos ellenlábasok és ellenségeket.

A Kos Aszcendens.  Látszólag komoly, csendes, tartózkodó, és hiány­zik a humorérzéke. A sport és a fizikai elfoglaltságok jelentős szerepet játszanak az életében. Gyermekkora az apjával szembeni ellenállás és szenvedélyes összetűzések jegyében telik. Szülei legtöbbször a katonaságnál, a rendőrségen, a köz­oktatásban vagy köztisztviselőként dolgoznak.

A Kos égi jegye felkelőben a keleti horizonton tüzes, aktív, energikus és kissé nyugtalan testet ad. A hajlamai: impulzív, bátor, nyílt és vállalkozó kedvű. Ez alatt a jegy alatt születettek képesek minden élethelyzetben érvényesülni, becsvágyóak, elrettenthetetlenek és nagy függetlenség érzékkel rendelkeznek. Szerencséjüket általában tehetséges vállalkozásokkal teremtik meg, és saját képességeikben megbízva érik el a sikereiket. Balszerencsét okoznak maguknak elhamarkodott ítéletalkotásuk és impulzív cselekedeteik által; minden tekintetben úttörők, impulzív módon nemes lelkűek, és adakozók, de ugyanilyen éberek és könnyen ingerelhetők, és kissé változékonyak. Ösztönösen többé-kevésbé harcosak, mivel a Mars az uralkodó égitestük.

Bika - Ascendens: Megnyerő és nyugodt, de lelke mélyén háborgatja valami. A kézzel fogható haszon sokat jelent számára. Szokatlan pénzszerzési módszereinek eredete gyermekkorába vezethető vissza.

Módszeres, fegyelmezett, jól megfontolt előrehaladás, amely kívülről nézve sokszor mozdulatlanságnak tűnik. A sietséget mélységesen utálja. Örömet és esztétikai élményt talál a természetben. Akár lusta, akár megbízhatóan szorgalmas, mindkét esetben azt szereti, ha a dolgokat a saját elképzelése szerint és a saját tempójában intézheti. A Vénusz állása szerinti csillagjegy erősen befolyásolja, hogy mennyire ambiciózus és dinamikus. A Bika - Nap többször tűnik lustának, mint a Bika -ASC (alighanem azért, mert a Nap tartalmazza a lényegi életenergiát). A Bika - Napra továbbá jellemzőbbnek látszik a birtokszerzési vágy. Mindkettő élvezni akarja, amit éppen csinál, ezért nem szeret kapkodni, mert az megzavarná őt az „itt és most", a pillanat élvezetében. Az életet szélsőségesen a testi és érzéki oldaláról közelíti meg, erősen igényli a meghittséget, a szeretetet és a biztonságot. Szívós, nyakas, makacs; szereti a művészetet, a szép és kifino­mult dolgokat. Hevesen, mélyen szeret, szenvedélyes és féltékeny, családi életéből rendsze­rint hiányzik az összhang. Igen vonzó külsővel rendelkezik. Szokatlan pénzszerzési módszereinek eredete gyermekkorába vezethető vissza. A Vénusz az uralkodó bolygója.

Ikrek - Ascendens: Barátságos, szellemes, sokoldalú. Jó és eredmé­nyes kapcsolattartó, közvetítő, szavait gesztusaival is alátámasztja, s ez igazolja egyenes természetét. Gyermekkora többnyire nehéz, emiatt felnőttként is bizalmatlan, de ezt mélyen magába rejti. Az emelkedő jegyek közül ez a legkíváncsiskodóbb és a legbarátságosabb természetű, ugyanakkor rá jellemző leginkább az önmaga miatti folytonos aggályoskodás is (ez utóbbiban egyedül csak a Mérleg előzi meg bizonyos esetekben). Általában nagyon intelligens és érdeklődő. Óriási igénye van a verbális kommunikációra. Az Ikrek - Napra jellemző felületesség az Ikrek - Ascendensnél nem annyira szembetűnő, viszont elég feltűnő nála, hogy egyik cselekedetével meghazudtolja a másikat, és ez gyakorta felbosszantja azokat, akik pedig bízni és hinni szeretnének benne. Nem arról van szó, hogy szándékosan hamis jellemű volna, hanem egyszerűen csak nem tudja a jobb keze, hogy mit csinál a bal! (Gyorsan le szeretném szögezni, hogy legalább két olyan embert is ismerek, akiknek az Ascendense Ikrek, és mégis rendkívül megbízhatóak!) Testileg, szellemileg élénk, in­telligens, derűlátó, az élet számos területén talpraesett. A társaságban kedvelik, nonkonfor­mista, időnként állhatatlan, ami családi téren kényelmetlen, váláshoz vezethet. Uralkodó égiteste a Merkúr.

Rák - Ascendens: Higgadt és kellemes modorú, társasági ember. Kacérkodásra hajlamos, de ritkán jut el a tényle­ges flörtig. Gyermekkora könnyű, anyagi értelemben kényelmesen telik. Erősen kötődik az anyjá­hoz, és gyakran a fiatalabb rokonok pártfogója.

Együtt érző, szelíd, de érzékenysége és jószívűsége sok esetben önmagára legalább ugyanolyan mértékben irányul, mint másokra. Gyakran túl érzékeny a sértésekre és a mogorvaságra. A Rák Ascendens tehát sokszor felszínesebb együttérzést mutat mások iránt, mint a Rák -Nap, mivel az utóbbinak elmélyültebbek és önzetlenebbek az érzelmei. A Rák -ASC a tettrekészsége révén nagyon nyitott Rák - Naphoz képest gyakorta tartózkodóbb és zárkózottabb. A Rák -ASC általában erősen befelé forduló, bár találkoztam olyan esetekkel, ahol az illetőnek a Holdja az Oroszlánban vagy valamelyik hasonlóan nyílt természetű jegyben volt, és ennek következtében jellemét is a nyitottság uralta. Romantikus, érzékeny, kedves és gesztusaiban, szavaiban egyaránt negédes. Óvatos, nagyfokú gyakorlati érzékkel és gaz­daszellemmel rendelkezik. Múltba forduló, na­gyon nőies - ha nőről van szó, kissé szok­nyabolond - ha férfi az illető. Mindenképpen igen vonzó. Higgadt és kellemes modorú, társasági ember. Kacérkodásra hajlamos, de ritkán jut el a tényle­ges flörtig. Gyermekkora könnyű, anyagi értelemben kényelmesen telik. Erősen kötődik az anyjá­hoz, és gyakran a fiatalabb rokonok pártfogója. Uralkodó bolygó: Hold

Oroszlán - Ascendens: Szeret a figyelem középpontjában lenni, kedves és nagylelkű. Gyermekkora minden valószínű­ség szerint kivételesen felhőtlenül telik, amit a szüleivel megélt érzelmi kapcsolata tesz teljessé.

Az Oroszlán - Ascendens sok esetben olyannak mutatkozik, mint aki erőlködve igyekszik a legjobb énjét mutatni kifelé. Nem állíthatom, hogy az Oroszlánra jellemző büszkeség (sőt néha gőg) teljes mértékben hiányozna az Oroszlán Ascendensből, de úgy tűnik, benne az Oroszlán - Naphoz képest kevesebb a késztetés a mások fölötti uralkodásra. Az Oroszlán -ASC a tapasztalatok szerint egészen őszinte módon fejezi ki az illető személy Nap-energiáját, míg az Oroszlán -Nap bizony hajlamos arra, hogy mélyebb érzéseinek külső megjelenítésébe némi színészkedést vegyítsen. Az Oroszlán közismert nagylelkűsége az Oroszlán -ASC esetében megbízhatóbban jelenik meg, mint az Oroszlán - Napnál, mert az utóbbi ezt a hajlamát saját céljai elérésének érdekében mások számítgató manipulálására is alkalmazza néha. Másfelől viszont az Oroszlán -ASC annyira vágyik a tekintélyre, hogy emiatt akár zárkózottan is viselkedhet, és olyankor hiányzik belőle az Oroszlán - Napra, annyira jellemző spontán humor és játékosság. Rendkívül leleményes, élénk, bátor, nagyon kitartó és talpraesett. Vi­dám és lendületes, bátor; mindig nyerni és ve­zetni szeretne; Ennek a jegynek az uralkodója a Nap.

Szűz - Ascendens: Gyermekként örül minden sikernek, felnőttként hajlamos elveszni a munkában, gyakran olyan területen dolgozik, ahol mások érdekeit szolgál­ta. Külső szemlélő számára a viselkedése sze­rény, igénytelen és nyugodt, holott igen éles el­méjű, és remek a humorérzéke.

A Szűz -ASC öntudatossága sok esetben magasabb szintű, mint a Szűz- Napé, és némiképp furcsa módon a szerénysége legalább egy vonatkozásban elmélyültebb: a Szűz -ASC biztosnak érzi, hogy sok tanulnivalója van még az önjobbítás hosszú útján. A Szűz - Napot oly sokszor lesújtó és válságba taszító önkritikai hajlam néha, de nem mindig, a Szűz - Ascendensben is jelen van. Mintha a Szűz -ASC „kidolgozná" magából a kétségeit ahelyett, hogy rajtuk kotlana. A Szűz - Napban bőséggel megtalálható konzervativizmus és maradiság a Szűz - Ascendensben már nem teng túl annyira, mert bár zárkózott, morcos, visszahúzódó természetűnek tűnhet, mégis lappang benne valami szilajság. A Szűz - Napnak általában jobban fekszik a részletekbe bocsátkozó elemezgetés, mint a Szűz - Ascendensnek, noha mindketten sokszor árulnak el magukról mesteremberi tehetséget. Aprólékos, rendszeres, dolgos, jól szervezett. Irigylésre méltó tehetséggel ren­delkezik a pénzügyi dolgok terén, lelkiismere­tes, mindenkor testi és erkölcsi tisztaságra tö­rekszik. Gyakran igen terhessé válik, ismerőse­it sűrűn kritizálja; Az egyik legcélszerűbb jegy a 12 közül, melyek alatt az ember születhet, mivel idealista és mégis praktikus, óvatosak és mégis keményen dolgozóvá tesz. Uralkodó égiteste a Merkúr.

Mérleg - Ascendens: Vonzereje veleszületett adottság. Gyermekként vagy szeretik és megértik, vagy valamiképpen nincsenek rá tekintettel. Elképzelhető, hogy va­lódi törődés helyett ajándékokkal halmozzák el.

Mérleg -ASC gyakorta hajlamosabb a némileg nárcisztikus önközpontúságra. Általában kedves és barátságos természetű. Alapvető jelentőségűnek tartja a szoros emberi kapcsolatok fenntartását, mert neki sok esetben az egész élete arról szól, hogy igen közeli legyen a partneréhez fűződő viszonya (vagy ha nincs neki ilyen, akkor éppen erről szól az élete). Megfelelő partner hiányában a Mérleg -ASC gyakran eltéved az élet rengetegében, és elenyészik a kezdeményezőkészsége, a pszichikai energiája. A társas kapcsolatokhoz fűződő viszonyukról pontos részleteket a horoszkópjukban a Vénusz által elfoglalt pozíció elemzéséből tudhatunk meg. A Mérleg -ASC sok esetben felületesebbnek tűnhet, mint a Mérleg - Nap, aki általában mélyebb gyökerű személyiség. A Mérleg -ASC továbbá romantikus életszemléletű, néha bizony cinizmusra hajlamos. Közvetlen, romantikus, igazságszerető, ám határozatlan, olykor elsza­kad a valóságtól. Leggyakrabban kacér és könnyed nő, vagy nemileg nagyon vonzó férfi. Szereti a szerelmet, bár érzelmileg kissé éretlen. A Mérleg égi jegye felkelőben a keleti horizonton, azt mondják, hogy a legszebb és legtökéletesebb testet adja, mivel a Vénusz bolygó, amely a jegyben uralkodik, a test kialakításánál átad valamit a saját szépségéből. Ez a jegy vitális-mentális temperamentumúnak számít, melyben az értelem és az érzelem egyesül. Diszpozíciója szerint a jegy alatt született személyek udvariasak, szeretetre méltók, jóságosak és szeretettel telik, mindig készek másokat szolgálni és kielégíteni. Az uralkodó égitest a Vénusz.

Skorpió - Ascendens: Nehezen bízik meg bárkiben, de ha egyszer megnyílik a szerelme felé, kettejük között meghitt kapcsolat alakul ki. Titkolózó, megtartja ma­gának a terveit, tanácsait és véleményét.

Nagyon jellemző rá az intenzivitás. A Skorpió - Ascendens nagyon sok esetben a gyógyászathoz vonzódik, igyekszik átérezni mások gondolkodásmódját (ez jól jön neki, ha pszichoterápiával foglalkozik), és szeret kutatni mindent, ami ismeretlen vagy ezoterikus. A Skorpióról általában azt tartják, hogy bátor, de ez persze attól is függ, hogy melyik elem dominál a horoszkópjában, mert az szabja meg, hogy cselekvés közben mennyire érez félelmet. Egyébként a Skorpió úgy van vele, hogy a legjobb védekezés a támadás. A Skorpió - Ascendens ugyanakkor sokkal többet van védekező állásponton, mint a Skorpió - Nap. A Skorpió az érzelmi szélsőségek csillagjegye, ezért aztán minden pozitív önkifejezésének könnyű megtalálni a negatív tartalmú párját. A Skorpió - Aszcendensről az idők folyamán meglehetősen negatív megítélés alakult ki, méghozzá nem is teljesen érdemtelenül. Egyetlen más Ascendens sem versenyezhet vele haragtartásban, szívtelenségben és féltékenykedésben. A bosszúállóság vonása is erősen jelen van a jellemében, önvédelemnek érzi, de már szinte a paranoiáig fokozódik. Ennek egyik sajátságos megnyilvánulási formája lehet nála az, hogy szinte képtelen kidobni bármit is, de nem szeret kiadni sem pénzt, sem érzelmeket. Attól fél, hogy kisemmizik, vagy hogy kicsúszik a kezéből a dolgok irányíthatósága. A Skorpió ASC jól át képes érezni mások érzelmeit vagy mozgatórugóit, de persze csak akkor, ha nem a saját érzelmeit vagy mozgatórugóit vetíti bele az emberekbe.

Nyilas - Ascendens: Barátságos, intelligens, mindenki felé nyitott, de legnagyobb kincse a függetlensége. Lehet, hogy a szülei eltérő nemzetek vagy vallási csoportok tagjai, és e kettősség jegyében nevelik. Ez később értékes elképzelésekkel gazdagítja az életét.

Szinte mindegyik Nyilas -ASC, állandóan feldobott hangulatban van, még akkor is, ha néha csalódásokkal vagy akadályokkal kell is szembenézniük. Nyilas - Ascendensben megvan a hajlam arra, hogy az örök igazság birtokosának hiszi magát, és emiatt minduntalan erőszakos módon a saját nézeteiről prédikál. A Nyilas - Ascendensben megvan a hajlam arra, hogy valamilyen világos elgondolás mentén határozottan cselekedjék. Dinamikus, gyakorlatias, idealista, ugyanakkor viszont józan, becsületes. Sportolásra alkalmas, fizikai megjelenése (és lelki beállítottsága) felruházza a szó szoros és jelképes értelmében vett sportember eleganciájával és energiájával.

Bak - Ascendens: Ambiciózus, szorgalmas. Feltehetőleg nehéz kö­rülmények között nőtt föl. A szülei talán elfoglaltak voltak, és kevés figyelmet szenteltek neki, ezért már korán a saját leleményességére szorult.

Igen szívós és dolgos, konzervatív, kiegyensúlyozott és visszafogott. Rendszeresen elvet mindenfajta kockázatot, rendkívül családias, bár sok érzelmi csalódásban lesz része. A magabiztosság, és a bizalom jele. Önkifejezésébe gyakran keveredik szélsőséges negativitás és szkepticizmus. Meg kell értenünk, hogy ez a feltűnő cinizmus és minden új iránti ellenszenv védekező magatartás, amely mögött érzékeny, sebezhető, spirituális szempontból nyitott jellem húzódik meg. A Bak egyszerűen csak nem szeret időt vesztegetni a gyakorlat próbáját még ki nem állt eszmékre és elképzelésekre, ám ha mégis lát valamilyen gyakorlati vagy logikai bizonyítékot rájuk, olyankor akár a szokatlan dolgok is megragadják a fantáziáját, és szkepticizmusa magától elenyészik. Annyira tartózkodó, hogy számára a személyes kapcsolatok kialakítása problematikus, nehezen tud egyenrangúságon alapuló kapcsolatot létesíteni.

Vízöntő - Ascendens: Társaságkedvelő és kissé különc, gyermekkorá­ban rengeteget olvas, és sok zenét hallgat, felnőttkori sikereit számítástechnikai szakértelmének vagy asztrológiai jártasságának köszönheti.

A megszokott dolgokat elutasító, lázadó szellem jellemzi a Vízöntő - Aszcendenst. Általában egész életük során szeretnek mindent, ami új, ötletes, hagyománybontó, még akkor is, ha ezt nem túl sűrűn juttatják kifejezésre. Megfigyelhető, hogy ha valamit észlelnek, vagy megértenek, annak rögtön jelét adják, azon kívül gondolkodásuk és tanulási képességük olyan gyors, hogy néha megdöbbentik vele lassabb barátaikat. hidegen és kívülállóként viselkednek, és ez idegesíti vagy akár sokkolja az érzékenyebb lelkületű embereket. Érzékeny, önfeláldozó, eredeti, bajtársi szellem jellemzi. Nagyon őszinte, és nemes érzései arisztokratikussá teszik. Semmilyen formában nem fogadja el a megalkuvást, és bármikor kész megharcolni eszményeiért.

Halak - Ascendens: A valóságtól messze elrugaszkodó természetű, és alaposan berendezkedett a védekezésre. Gyer­mekként bizonyára kerüli a többiek társaságát, a könyvek világába húzódik vissza, és alkotói elképzeléseket dédelget. E szokásai a misztika te­rülete és felnőttkorára a művészet felé vezetik.

A Halak - ASC majdnem mind egyformán érzékeny, együtt érző és segítőkész. Valószínűleg a Halak régi uralkodója, vagyis a Jupiter révén van ilyen rokonszenves karaktere a Halak - Ascendensnek. Ez a hatás néha egyértelműen erősebb, mint az új uralkodóé, vagyis a Neptunuszé. Nem is vitás, hogy a Halak -ASC természetének megértése érdekében mindig a Jupiter csillajegybeli és házbeli állását kell szemügyre vennünk. A Halak - Ascendens nemcsak együtt érző és segítőkész a bajba jutottakkal, hanem akkor is filozofikus és meglepően nyugodt, ha ő maga kerül bajba. Halak -ASC nem vár semmilyen viszonzást vagy nyilvános elismerést a másoknak nyújtott segítségért. Érzékeny romantikus, néha gyenge. Múltba forduló, nagyon önfeláldozó, és jószívű, de eléggé befolyásolható. A hétköznapjaiban, és érzelmi életében elvárja, hogy uralkodjanak fölötte. Számos csalódása miatt, káros szenvedélyekre hajlamos. Nem mindig hűséges, (bár annak tűnik), és őt is gyakran megcsalják.